Rafał Pankowski on anti-Semitism, Jedwabne and Michał Kamiński, BBC News, 23.11.2009.