Rafał Pankowski on mainstreaming of antisemitic discourse in Poland, 19.07.2018.